Provizorní členský průkaz Alpenverein

 – Po provedení on-line registrace je třeba provést úhradu členských poplatků bankovním převodem, výše poplatků včetně čísla účtu a variabilního symbolu platby je uvedena na konci registračního on-line formuláře.
– Systém je nastaven tak, že jakmile bude na účet OEAV připsána částka za členské příspěvky, obdrží zaregistrovaný člen OEAV během krátkého časového úseku na email, který uvedl na konci on-line registračního formuláře, tzv. Provizorní členský průkaz. Celý příspěvek

Rubriky: Pojištění | Napsat komentář

Výhody členství v OEAV Alpenverein

 Členství v OEAV Rakouském horském svazu Alpenverein přináší řadu východ, které můžete čerpat společně s ostatními členy tohoto největšího evropského alpského svazu. Rakouský Alpenverein (OEAV) byl založen v roce 1862, v roce 2012 uplyne 150 let od jeho založení. Dnes je v OEAV registrováno více než 400 000 členů. Celý příspěvek

Rubriky: Alpenverein | Napsat komentář

Přihlášky, úhrada členství, připojištění

 Pro přihlášení do OEAV i pro kombinované členství ČHS + OEAV k dispozici jednoduchý on-line přihlašovací formulář, který vám současně vypočte, kolik za zvolený typ členství vč. dalších nabídek (připojištění invalidity, nabídka členství + časopis lidé&HORY …) zaplatíte. Pomocí tohoto on-line formuláře zjednodušujeme komunikaci při přihlášení do Alpenvereinu jak pro stávající, tak také pro nové členy. Celý příspěvek

Rubriky: Pojištění | Napsat komentář

Chaty OEAV

 Koncem roku 2009 zprovoznilo vedení OEAV velmi žádanou novinku – internetový vyhledávač chat OEAV v češtině. Vyhledávač je určen všem českým členům AV i všem českým zájemcům o informace o horských chatách. Vyhledávač naleznete na adrese www.alpenverein.at

Rubriky: Chaty OEAV | Napsat komentář

Otázky a odpovědi – pojištění Alpenverein

 Zde uvádíme několik příkladů pojistných událostí, které v životě někoho potkaly. Většina otázek i odpovědí byla již dříve uvedena v našich informačních materiálech. Protože však otázek našich členů k těmto tématům přibývá, opakujeme uvedené texty i pro tento rok 2012. A uvádíme jiné příklady nehod, které řeší pojištění, které je součástí členství v OEAV. Jedná se stále o aktuální témata pro všechny členy AV. Celý příspěvek

Rubriky: Pojištění | 8 komentáře

Pojistná událost v České republice

 Pokud se členovi AV stane úraz na území ČR a postižený je zaměstnán nebo je řádný student tj. platí zákonné zdravotní pojištění, je úraz vyřizován a likvidován po linii zákonné zdravotní pojišťovny – při úrazu se předkládá průkaz pojištěnce (VZP, OZP, ….). Celý příspěvek

Rubriky: Pojištění | Napsat komentář

Úrazy při studijních a pracovních pobytech v zahraničí

 Člen AV je pojištěn při úrazu při studijním nebo při pracovním pobytu v zahraničí – pojištění platí stejně jako v případě nehody při volnočasové aktivitě pro tyto případy:
– převoz z ciziny do místa trvalého pobytu při úrazu nebo nemoci
– výdaje za lékařské výkony tj. za ambulantní ošetření nebo za pobyt v nemocnici
Celý příspěvek

Rubriky: Pojištění | Napsat komentář

Nehoda nebo pojistná událost

 Co je potřeba učinit a jak postupovat v případě nehody nebo pojistné události? Podívejte se na tento článek kde naleznete odpovědi na vaše otázky.  Dozvíte se co dělat a co hlásit na Alpenverein (pojišťovnu) v případě nehody, pátrací nebo záchranné akce, ošetření či pobytu v nemocnici, jaké použít přílohy k hlášení o něhodě, apod. Čtěte důsledně, žádný telefonát vám nesdělí tolik co tento článek. Celý příspěvek

Rubriky: Pojištění | Napsat komentář

Připojištění pro cesty do zahraničí

 Pro české, slovenské, polské i jiné zahraniční členy OEAV, kteří jsou zaregistrováni u rakouského Alpenvereinu prostřednictvím centrály (tj. sekce Praha-Innsbruck, 608 – xxxxxx), nabízíme ve spolupráci s pojišťovenskou burzou a rakouskou pojišťovnou UNIQA připojištění pro cesty do zahraničí označené jako Auslandsreise-Krankenversicherung/The Austria Travel Health Service for Travelling Abroad. Celý příspěvek

Rubriky: Pojištění | 2 komentáře

Připojištění trvalé invalidity

 Rakouská pojišťovna UNIQA – partner OEAV nabízí i v roce 2012 produkt zaměřený na větší životní zajištění pro případ nehody s následky trvalé invalidity postiženého člena AV (invalidita od 50%). Toto připojištění (UNIQA Unfall Lebensrente) se nevztahuje na smrtelný úraz člena AV. Celý příspěvek

Rubriky: Pojištění | Napsat komentář