Ceny členství 2016

ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU PRO OBČANY Z ČR v r. 2016

Členství v AV mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit níže uvedené Členské příspěvky. VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ SEKCE PRAHA−INNSBRUCK V ROCE 2016 včetně poštovného a bankovních poplatků byla stanovena takto:

Kategorie Členské poplatky
A − Členství
dospělý muž nebo dospělá žena
v produktivním věku roč. 1956 − 1990
1 610,− Kč
B − Členství
senioři do roč. 1955, junioři roč. 1991 − 1997, studenti roč. 1989 – 1990
partneři kategorie A, vdovy a tělesně postižení
1 240,− Kč
Děti a mládež
od roč. 1998 a mladší
680,− Kč
Rodinné Členství
rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými
dětmi do roč. 1989 nebo u studentů do roč. 1989
(příspěvek platí pouze rodiče) např.
otec 1610 Kč+matka 1240 Kč+děti gratis 2 850,− Kč
nebo matka samoživitelka
(i otec samoživitel) + děti gratis
1 610,− Kč
nebo muž invalidní 1240 Kč + matka 1240 Kč
+ děti gratis
2 480,− Kč


KOMBINOVANÉ ČLENSTVÍ ČHS + OEAV v roce 2016

I na rok 2016 nabízíme člensvtí OEAV se všemi výhodami pro členy ČHS. Nabídka pro členství OEAV – Praha/Innsbruck a ČHS na rok 2016 platí od 1. 9. 2015. Kombinované členství za níže uvedených podmínek vzniká uhrazením členských příspěvku podle pokynů v registračním formuláři.

– VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ − KOMBINOVANÉ ČLENSTVÍ ČHS + OEAV V ROCE 2016

Kategorie Ročník narození Výše příspěvku
A − členství
dospělý muž nebo dospělá žena 1956 − 1990 2010,− Kč
B − členství
partneři kategorie A 1956 − 1990 1 640,− Kč
junioři 1991 − 1997 1 540,− Kč
senioři 1955 a starší 1 240,− Kč
C − členství
Děti a mládež 1998 a mladší 780,− Kč
Děti a mládež do 18 let alespoň
jeden rodič člen ČHS
1998 a mladší 680,− Kč
Rodinné členství
rodiny s jedním nebo více
nezaopatřenými dětmi do roč. 1998
3650,− Kč
rodič samoživitel s jedním nebo více
nezaopatřenými dětmi do roč. 1998
2010,− Kč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *