Nehoda nebo pojistná událost

 Co je potřeba učinit a jak postupovat v případě nehody nebo pojistné události? Podívejte se na tento článek kde naleznete odpovědi na vaše otázky.  Dozvíte se co dělat a co hlásit na Alpenverein (pojišťovnu) v případě nehody, pátrací nebo záchranné akce, ošetření či pobytu v nemocnici, jaké použít přílohy k hlášení o něhodě, apod. Čtěte důsledně, žádný telefonát vám nesdělí tolik co tento článek.

NEHODA

– dojde-li k nehodě, při které je třeba zajistit pomoc, ohlásí se událost na stanici horské služby, na nejbližší chatě, na linku 112 atd.
– při ohlášení nehody je nutné udat základní informace o nehodě, popsat místo nehody, uvést jména postižených i informace o jejich členství v OEAV (číslo průkazu OEAV)
– je nutné vyčkat na příchod nebo přílet záchranářů nebo postupovat dle jejich pokynů
– pátrací nebo záchrannou akci provádí dnes záchranáři většinou pomocí helikoptéry, někdy provádí záchrannou akci pozemní zachranářský tým
– postižený člen předkládá záchranářům průkaz OEAV
– následuje-li vzdušný nebo pozemní transport do nejbližší nemocnice je vhodné, když postižený člen AV má doprovod (jako doprovodná osoba může být např. jeden ze skupiny, který byl účasten při nehodě – doprovázející osoba nemusí být členem AV)

PÁTRACÍ NEBO ZÁCHRANNÁ AKCE

– za pátrací nebo záchrannou akci vystaví záchranářská organizace (Helikopterunternehmen, Rettungsair, …) fakturu. Fakturu posílá organizace na adresu postiženého člena AV, která je uvedena v průkazu AV
– po obdržení faktury za pátrací nebo záchrannou akci postižený člen AV tuto fakturu zásadně neplatí
– fakturu by měl postižený člen AV ve vlastním zájmu v co nejkratší době poslat k likvidaci spolu s řádně vyplněným formulářem Schadenmeldung

OŠETŘENÍ NEBO POBYT V NEMOCNICI

– při ambulantním ošetření nebo při příjmu v nemocnici se postižený člen AV identifikuje nejprve průkazem EHIC (evropský průkaz zdravotního pojištění)
– za ambulantní ošetření i za léky provede obvykle postižený člen AV na místě úhradu ošetřujícímu lékaři. Od lékaře obdrží lékařskou zprávu a doklad o výši provedené úhrady – doklady jsou vystaveny na jméno ošetřeného člena AV.
– za pobyt v nemocnici i za provedené lékařské služby vč. poskytnutých léků postižený člen AV obvykle v nemocnici neplatí – úhrada se provádí fakturou, kterou obdrží postižený člen AV většinou až po návratu na adresu svého trvalého bydliště. Někdy obdrží postižený člen AV fakturu i lékařskou zprávu při opuštění nemocnice do vlastních rukou.
– dokumentaci za ambulantní ošetření (lékařská zpráva a doklad o provedené úhradě za ošetření) i dokumentaci za pobyt v nemocnici (lékařská zpráva a faktura) předkládá postižený člen AV k likvidaci nejprve po linii své zákonné zdravotní pojišťovny (VZP, OZP, ZPMV, …)
– postižený člen AV požádá svou zákonnou zdravotní pojišťovnu (VZP, OZP, ZPMV, …) o písemné vyjádření jakou částkou se tato zákonná pojišťovna na likvidaci výše uvedených výdajů podílela

HLÁŠENÍ O POJISTNÉ UDÁLOSTI

– hlášení o pojistné události předkládá postižený člen AV na formuláři SCHADENMELDUNG – od ledna 2012 je nutno využívat nový fomulář
– pro záchranné, pátrací akce, pro převozy z ciziny do místa trvalého pobytu při úrazu nebo nemoci, pro převozy zraněného/nemocného v zemi trvalého pobytu a pro lékařské výdaje je platný formulář SCHADENMELDUNG FÜR BERGUNGS-, RÜCKHOL-, HEILBEHAANDLUNGSKOSTEN zur Pol.Nr.: 2314/090774
– pro POJIŠTĚNÍ ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI platí nyní formulář Haftpflicht-Schadenmeldung Oesterreichischer Alpenverein/Pol.Nr: 2/81/39269171
– pro POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY platí formulář Rechtsschutz-Schadenmeldung Oesterreichischer Alpenverein/Pol.Nr: 1/66/22354750
formuláře jsou zde ke stažení
– formulář je nutné vyplnit německy nebo anglicky

VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE SCHADENMELDUNG

– je nutné vyplnit požadované údaje na obou stranách formuláře
– je nutné uvádět všechny druhy pojištění, které máte uzavřeny pro případ nemoci nebo úrazu, dále je třeba uvést členství v rakouském lyžařském svazu, v Naturfreunde, v rakouském automotoklubu ÖAMTC a jaké kreditní karty vlastníte. Pokud nemáte jiné druhy pojištění, nejste členy uvedených svazů a ani nemáte kreditní karty napiště do příslušných kolonek „nein“

PŘÍLOHY K HLÁŠENÍ O POJISTNÉ UDÁLOSTI

K vyplněnému formuláři Schadenmeldung je nutné přiložit
1. v případě pátrací nebo záchranné akce
– originál faktury nebo faktur vč. příloh za tyto akce, pokud ani po jednom měsíci faktura postiženému členovi AV nedorazí, je třeba vyplnit a odeslat formulář Schadenmeldung i bez faktury, neboť v některých případech posílá záchranářská organizace fakturu přímo na pojišťovnu UNIQA
– faktury za záchranné akce člen většinou předem neplatí – výdaje za záchranné akce budou hrazeny po linii pojištění, které je součástí členství v AV
– pokud obdržíte upomínky těchto faktur – i tyto upomínky neplaťte a posílejte je k likvidaci po linii členství v AV
2. v případě ambulantního ošetření
– originály nebo ověřené kopie lékařské zprávy, doklad o provedené úhradě za ošetření v místě ošetření a pak také originál potvrzení zákonné zdravotní pojišťovny o tom, jakou částkou se na likvidaci výdajů za ambulantní ošetření podílela. Protože postižený člen AV provádí obvykle úhradu nebo částečnou úhradu těchto výkonů, uvede na Hlášení o pojistné události (Schadenmeldung) i IBAN a BIC kódy svého bankovního účtu.
– v případě pobytu v nemocnici originály nebo ověřené kopie lékařské zprávy, faktur za ošetření a lékařské výkony v nemocnici a pak také originál potvrzení zákonné zdravotní pojišťovny o tom, jakou částkou se na likvidaci výdajů za ambulantní ošetření podílela. Pokud se postižený člen AV podílel na úhradě faktur za pobyt nebo lékařské výkony v nemocnici uvede i v tomto případě IBAN a BIC kódy svého bankovního účtu.
– až s písemným vyjádřením od zákonné zdravotní pojišťovny o výši likvidace výdajů za ošetření nebo pobyt v nemocnici probíhá likvidace zbytku výdajů po linii OEAV (pojišťovna UNIQA), bez písemného vyjádření od zákonné zdravotní pojišťovny bude hlášení o události vráceno a nebude likvidováno
– lékařské zprávy a faktury (originály nebo ověřené kopie), které jsou v češtině, musí být přeloženy do němčiny nebo angličtiny
– zaslaná dokumentace musí obsahovat očíslovaný seznam všech příloh

ZASLÁNÍ DOKUMENTACE

– Schadenmeldung – Hlášení o úrazu spolu se všemi dokumenty posílejte na KNOX Versicherungsmanagement GmbH, Bundesstraße 23, A 6063 Rum, tel. +43 512 238300, fax +43 512 238300 – 15, mail: AV-service@knox.co.at. – pozor od ledna 2012 platí tato nová adresa
– členové sekce 608, sekce Innsbruck-Praha, mohou i nadále využívat služeb centrály Alpského klubu – Alpenvereinu v Praze 5 a posílat výše uvedenou dokumentaci na ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel. 257 328 388, mail: alpy@alpy.cz
– před odesláním si z důvodů možných dotazů i evtl. kontroly zhotovte kopie všech dokumentů

SMRTELNÝ ÚRAZ

– je nutné nejprve kontaktovat Tyrol Air Ambulance (tel +43 512 22422, e-mail: taa@taa.at nebo UNIQA Personenversicherung AG (+43 1 211 753 556)
– budete-li organizovat převoz pozůstalého, můžete kontaktovat Pohřební ústav hl. m. Prahy (pí Lacinová nebo pí Kočí, tel. +420 222 861 156, mobil: 602 266 547)

Příspěvek byl publikován v rubrice Pojištění. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *