Otázky a odpovědi – pojištění Alpenverein

 Zde uvádíme několik příkladů pojistných událostí, které v životě někoho potkaly. Většina otázek i odpovědí byla již dříve uvedena v našich informačních materiálech. Protože však otázek našich členů k těmto tématům přibývá, opakujeme uvedené texty i pro tento rok 2012. A uvádíme jiné příklady nehod, které řeší pojištění, které je součástí členství v OEAV. Jedná se stále o aktuální témata pro všechny členy AV.

Otázka 1

V sekci jsou zahraniční členové (Švýcaři, Němci, Španělé atd). Při volněčasové aktivitě dojde k nehodě zahraničního člena. Následuje lékařsky nutná doprava domů do místa bydliště evtl. do nejbližší nemocnice. Je doprava do místa bydliště zahraničního člena evtl. do nejbližší nemocnice hrazena pojištěním v rámci členství v AV ?
Odpověď
Ano. Doprava domů do místa trvalého bydliště resp. do nejbližší nemocnice se uskuteční bez ohledu na to, zda to je v Rakousku nebo v cizině. Náklady jsou hrazeny v neomezené výši. Pro převoz zemřelého platí logicky totéž. Nutná podmínka: Doprava musí být konzultována s Tyrol Air Ambulance.

Otázka 2

Člen AV byl v dubnu vyproštěn z laviny a zachráněn. Celkové náklady na záchrannou akci i pobyt v nemocnici činily 20.350 €. Tentýž člen utrpěl na podzim pří jízdě na horském kole na ostrově Teneriffe zlomeninu stehenní kosti. Při záchranné akci byl využit vrtulník. Následně byl člen AV letecky dopraven do Prahy. Náklady při druhé nehodě činily za záchranu 2.900 € a za dopravu do Prahy 4.220 €. Je celková částka 27.470 € plně hrazena z pojištění?
Odpověď
Ano, pojišťovací burza přebírá veškeré výdaje. Částka 25.000 € je k dispozici pro každý jednotlivý na sobě nezávislý případ (lavinová nehoda i nehoda na Teneriffe – v tomto případě se jedná o dva pojistné případy). Krytí nákladů za převoz z ciziny domů je bez omezení pojistné částky.

Otázka 3

Cyklista jede na horském kole po lesní cestě, kde je přístup cyklistům zakázán. Dojde k nehodě a zranění, musí být organizována záchranná akce. Jsou výdaje na záchranu hrazeny z pojištění, které je součástí členství v AV?
Odpověď
Ano, pokud nebyl cyklista pod vlivem alkoholu nebo drog.

Otázka 4

Dva nijak nezranění horolezci (z toho jen jeden je členem OEAV) musí být transportováni z hřebenu Hörnlingrat (Matterhorn) kvůli špatnému počasí.
a) je tato záchrana hrazena z pojištění a jak?
b) titíž jsou transportováni za hezkého počasí. Je takovýto transport u člena AV hrazen pojištěním v rámci členství v AV?
Odpověď
a) ano, ale jen podíl za člena OEAV
b) ano, když jsou oba v nouzi – např. když při bivakování ztratili svoji horolezeckou výstroj nebo když je jeden ze dvojice totálně vyčerpán a nemůže jít dále. Platí opět to co v minulém případě, likvidovány jsou jen náklady za transport postiženého člena OEAV.

Otázka 5

Jedna rodina (rodiče a 2 děti – rodiče jsou členové AV, děti jsou rovněž v rámci rodinného členství jako bezpříspěvkoví členové členy AV) jede svým osobním autem na dovolenou k moři do Itálie. Všichni čtyři jsou při dopravní nehodě zraněni a musí být dovezeni záchrannou službou na kliniku. Léčba na klinice trvá 6 dní. Jaké náklady jsou pojištěny?
Odpověď
Pojištěny jsou následující náklady:
– Výdaje za převoz na kliniku stejně tak jako léčba na klinice až do výše 10 000 € na osobu.
– transport do vlasti (je-li to z lékařského hlediska nutné.)
Hrazeny nejsou náklady, které se týkají auta (oprava, odtažení atd.) stejně tak jako případné nároky na invaliditu.

Otázka 6

Několik členů AV jede soukromým autem na horolezecké túry do Švýcarska. Řidič způsobí vlastním zaviněním (únava) nehodu – auto sjede přes okraj vozovky a zřítí se do propasti. Jaké náklady jsou zde hrazeny z pojištění?
Odpověď
Hrazeny jsou následující náklady:
– záchrana osob z propasti
– výdaje za transport do nemocnice a léčba v nemocnici až do výše 10 000 €, z toho ambulantní léčba až do výše 2 000 €
– náklady na převoz do vlasti (jsou-li z lékařského hlediska nutné)

Otázka 7

80-ti letý senior, člen AV, je postižen na lyžařské túře na Piz Palü (Švýcarsko) srdečním infarktem. Vrtulník sveze mrtvého do údolí. Následně je pozůstalý převezen do místa trvalého pobytu. Jsou náklady hrazeny z pojištění, když ano, jaké?
Odpověď
Náklady na záchranu stejně jako náklady za převoz do místa trvalého pobytu jsou hrazeny z pojištění v rámci členství AV.
Důležité:
Služby vyplývající z členství v Alpenvereinu (Alpenverein-Weltweit-Service) na rozdíl od jiných pojištění nemají stanoven věkový limit.

Otázka 8

Dva členové AV jedou na tři měsíce do Kanady, programem jejich dovolené je sjíždění divokých řek na kajaku. Devátý týden je jeden účastník postižen akutním zánětem slepého střeva. Oba jsou nejprve převezeni letecky z divočiny a postižený je následně hospitalizován v nejbližší nemocnici. Jaké náklady hradí pojištění?
Odpověď
Převoz – záchrana z divočiny pro oba je hrazena z pojištění, které je součástí členství v AV. Lékařsky nutná doprava nemocného do vlasti rovněž. Náklady za dopravu pro jednu spolucestující osobu (doprovod postiženého) jsou rovněž kryty pojištěním. Nepojištěny zůstávají náklady za ošetření v kanadské nemocnici. Náklady za pobyt v nemocnici (nehoda/nemoc) až do výše 10 000 € jsou pojištěny a hrazeny pouze v případě, který nastane v prvních osmi týdnech každé cesty do ciziny.
Poznámka:
Pokud by postižený účastník měl připojištění pro cestu do zahraničí na období delší než 8 týdnů (Auslandsreise-Krankenversicherung), byl by pojištěn i v tomto případě.

Otázka 9

Členovi AV vběhne při jízdě na horském kole pod kolo pes. Cyklista utrpí těžký úraz. Majitel psa se zdráhá zaplatit vzniklou škodu (kolo, bolestné). Člen AV je nucen celou záležitost řešit právním sporem, je nucen platit právního zástupce. Jsou výdaje za právníka hrazeny v rámci celého tohoto úrazu – pojistného případu?
Odpověď
Ano, a to až do výše 32 703 €, pokud se úraz stane v Evropě.

Otázka 10

Člen AV se 25. ledna těžce zranil při lyžování, ze sjezdovky je transportován vrtulníkem.
Tento člen dosud nezaplatil členský poplatek za příslušný rok. Jak je to s hrazením výdajů v návaznosti na členství v AV?
Odpověď
Ano, ochranná doba pro pojistné události z titulu členství v AV platí až do 31. ledna. Člen musí nicméně během 14 dní po nehodě uhradit členský příspěvek na příslušný rok – předpokladem je uhrazené členství za minulý rok.

Otázka 11

Vedoucí skupiny AV (člen AV) se při túře zřítí se svou skupinou na hřebenu Glockner-Leitl. Jeden člen skupiny se přitom těžce zraní. Státní žalobce obžaluje vedoucího skupiny kvůli hrubé nedbalosti při vedení túry – špatné jištění postiženého. Pojišťovna požaduje na tomto vedoucím skupiny náhradu škody za pojištěného ve výši 13 080 €. Soud osvobodí vedoucího skupiny, člena AV, z trestně-právního hlediska. Z civilně-právního hlediska je uznána regrese ve výši 8 720 €. Jsou výdaje za právníka a soudní výlohy vedoucího skupiny ve výši 4 070 € a přiznaná regrese pojištění ve výši 8 720 € hrazeny díky členství vedoucího skupiny v AV pojištěním v rámci členství AV?
Odpověď
Ano, výdaje za právníka a soudní výlohy i přiznaná regrese jsou vedoucímu skupiny hrazeny z titulu členství vedoucího skupiny v OEAV.

Otázka 12

Skupina členů AV byla na expedici v Equadoru. Jeden člen skupiny se při sestupu ztratil. Jaké výdaje mohou být uplatňovány při hledání po zmizelém členu expedice z titulu členství členů této expedice v OEAV?
Odpověď
Pojištění v rámci členství v OEAV se vztahuje na záchrané akce v horských oblastech i v jiných terénech pro konkretní případy úrazů postižených členů AV. Součástí pojištění v rámci členství v OEAV není krytí výdajů na pátrací akce nebo plošné hledání zmizelého či zatoulaného člena AV.

Otázka 13

Dva členové OEAV byly nuceni se v oblasti Berniny ukrýt při dlouhodobé nepřízni počasí na chatě. Pobyt na chatě se z důvodů počasí prodloužil na několik dní. Z důvodů vyčerpání dovolené a urychlení návratu domů povolali po zlepšení počasí pro rychlý sestup z chaty vrtulník. Jsou takovéto výdaje kryty pojištěním v rámci členství v OEAV.
Odpověď
Takovéto výdaje nejsou kryty pojištěním v rámci členství v AV, neboť se nejednalo o stav nouze z hlediska ohrožení života.

Otázka 14

Člen ÖEAV si v Chorvatsku na horském kole způsobil při pádu rozsáhlé oděrky a zhmoždění pravé ruky a musí vyhledat lékařskou pomoc. Za ambulantní ošetření obdržel fakturu ve výši 69 €, v místě ošetření neprovedl žádnou úhradu. Jsou takovéto výdaje kryty členstvím v Alpenvereinu?
Odpověď
Ano – ale vzhledem k tomu, že se ale jedná o ambulantní ošetření, vztahuje se na toto ošetření spoluúčast ve výši 70 €. To znamená, že úhradu za veškerou lékařskou pomoc a lékařské úkony vč. léků do této výše hradí postižený člen AV sám. Proto je nejlépe u takovýchto poranění provádět úhradu přímo na místě ošetření. Ušetříte. Pokud budete posílat uvedenou částku 69 € bankovním převodem po návratu z dovolené, budou celkové výdaje za takovouto úhradu vyšší o bankovní poplatky. A ty nejsou u našich bank zanedbatelné.

Otázka 15

Člen AV trávil zimní dovolenou v Norsku. Při jízdě se psím spřežením došlo k nehodě a ke zranění člena AV. Jak je to s krytím následků při takovéto nehodě.
Odpověď:
Nehody, které se stanou při jízdě se psím spřežením jsou pojištěny stejně jako jiné volněčasové aktivity – pojištění se vztahuje na záchranné akce i na transport a lékařské výkony. Pojištění se však nevztahuje na psi a na výstroj či výzbroj stejně jako saně.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pojištění. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

8 komentářů u Otázky a odpovědi – pojištění Alpenverein

 1. kuba napsal:

  Dobrý den, mám dvě otázky. 1, když jse zaregistruju jako nový člen jak dlouhou dobu mám na zaplecení přispěvku a jestli je cena 1215,- jelikož jsem ročník 91 konečná nebo mám počítat s nějakým poplatkem? 2, vstahuje se pojištění i na české hory a skály? děkuji S pozdravem kuba

 2. Brinček Petr napsal:

  Cena ve formuláři je konečná a dál se nemění. Na úhradu máte měsíc. Pojištění se počítá od doby uhrazení – resp. obchodní vztah vy-pojišťovna vzniká uhrazením poplatku a připsáním na účet.

 3. Jan Muller napsal:

  Dobry den,
  jsem clenem AV tzn na lekarske vykony v cizine jsem pojiste standartne do 10000Eur, coz mi prijde naprosto dostatecne. Nicmene chystam se na lezecky „vylet“ do USA a doslechl jsem se, ze tam by tato castka nemusela byt dostatecna? Mohli by jste mi poradit jestli je vtomto pripade vhodne AV pripojisteni (45 Kc/den) nebo je to spis zbytecne?
  Predem diky
  Honza

 4. Brinček Petr napsal:

  Připojištění je určitě vhodné. 10000EUR je dobré max. v zemích, které spolupracují na základě EHIC. V ostatních zemích je to strašně málo. Alpenverein je pojištění vhodné zejména na pokrytí záchranných akcí. Do zemí mimo pokrytí EHIC je prakticky nutné se připojistit. Zbytečné to rozhodně není. Pojištění se tak rozšíří na 225 000 EUR:

  1. Co vše je touto smlouvou pojištěno
  1.1 – celosvětově (pro členy AV z ČR mimo území ČR) jsou do výše 225 000 EURO pojištěny:
  – všechny nutné lékařské úkony včetně výdajů za předepsané léky

  Ještě doplním, že mně vyšla zlomenina pánve ve Švýcarsku na cca. 180 000 tis. Kč. Nebyl jsem operován, jen jsem ležel v nemocnici. Velkou část tvořila záchrana vrtulníkem: 120 000,- Kč. V případě operace by pojistka Alpenvereinu nestačilo, o tom jsme diskutovali už v nemocnici. Naštěstí vše pokryla EHIC – Evropská dohoda o vzájemném poskytování pomoci.

  • Jan Muller napsal:

   Dobry den, jeste jeden dotaz. Chtel bych toto pripojisteni do zahranici uzavrit. Mohl by jste mi poslat formular? Staci ho pak vyplnit a castku 45Kc*pocet dni poslat na stejny ucet jako v pripade uzavirani clenstvi?
   predem diky
   Jan Muller

 5. Dagmar Damašková napsal:

  Chtěla bych se zeptat, jestli je třeba každý rok absolvovat sportovní lékařskou prohlídku, aby bylo platné oeav pojištění. Děkuju

  • Brinček Petr napsal:

   Dobrý den,
   vůbec nevím kde jste na to přišla. Pojištění není určeno pro profesionální sportovce.

   • Dagmar Damašková napsal:

    K tomu, abych absolvovala sportovní lékařskou prohlídku, přece nemusím být profesionílní sportovec. Každopádně díky za info.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *