Přihlášky, úhrada členství, připojištění

 Pro přihlášení do OEAV i pro kombinované členství ČHS + OEAV k dispozici jednoduchý on-line přihlašovací formulář, který vám současně vypočte, kolik za zvolený typ členství vč. dalších nabídek (připojištění invalidity, nabídka členství + časopis lidé&HORY …) zaplatíte. Pomocí tohoto on-line formuláře zjednodušujeme komunikaci při přihlášení do Alpenvereinu jak pro stávající, tak také pro nové členy.

Respektováním níže uvedených pokynů pro registraci značně ulehčíte celý proces vystavování průkazů a tím se vyhnete zpoždění s vyřizováním nebo prodlužováním členství. Pokud po třech týdnech po provedené úhradě členství neobdržíte průkazy poštou na vámi udanou adresu, kontaktujte nás.

Obnovit nebo uzavřít členství v Alpenvereinu je možné následujícími způsoby:

1. osobně v prodejně QUILLCZ.CZ na adrese Jablůnka 207 – viz. kontakty. Na místě platba pouze hotově. V tomto případě přihlášovací formulář/registraci vyplníte na místě (nevyplňujte přihlašovací formulář na webu), na místě rovněž provedete úhradu (peníze neposílejte převodem). Průkazy vystavujeme do tří dnů na začátku roku a do 14 dnů v průběhu roku.

2. převodem na účet – účet je veden u OBERBANK AG, 120 00 Praha 2, nám. I.P. Pavlova 5, č.ú. 2000003809/8040. V tomto případě vyplňte přihlašovací formulář/registraci.
Jako variabilní symbol uveďte číslo, které obdržíte po registraci. Průkazy posíláme poštou.
Pokud provádíte úhradu členství na účet za více členů najednou (dle přihlašovacího formuláře/registrace „stávající člen, jednoduchá objednávka“), pošlete laskavě informaci mailem koho se platba týká.

Obnovit nebo uzavřít kombinované členství v ČHS a OEAV je možné takto:

A. Úhrada kombinovaného členství a vystavení průkazu OEAV – možnosti

1. osobně v prodejně QUILLCZ.CZ na adrese Jablůnka 207 – viz. kontakty.
V tomto případě přihlašovací formulář/registraci vyplníte na místě (nevyplňujte přihlašovací formulář na webu), na místě rovněž provedete úhradu, v hotovosti nebo kartou (peníze neposílejte převodem). Průkazy vystavujeme do tří dnů na začátku roku a do 14 dnů v průběhu roku. Při úhradě kombinovaného členství obdržíte doklad o provedené úhradě. Tento doklad uschovejte, využijete jej při podání žádosti o členských průkaz ČHS.

2. převodem na účet – účet je veden u OBERBANK AG, 120 00 Praha 2, nám. I.P. Pavlova 5, č.ú. 2000003809/8040.
V tomto případě vyplňte přihlašovací formulář/registraci. Při registraci obdržíte číslo, které použijete jako variabilní symbol při platbě, a elektronické potvrzení o úhradě kombinovaného členství. Průkazy ÖEAV posíláme poštou.

Při hromadné objednávce kombinovaného členství nás nejprve kontaktujte.

B. Po uhrazení kombinovaného členství a obdržení členského průkazu OEAV následuje vystavení členského průkazu ČHS. Průkaz ČHS lze získat těmito způsoby:

1. osobně na sekretariátu ČHS – adresa Zátopkova 100/2, Praha 6 (Strahov).
Sekretariátu ČHS předložíte doklad o úhradě kombinovaného členství. Pokud jej nemáte, ověří sekretariát vaši platbu v seznamu plátců, který za každý ukončený měsíc obdrží od našeho obchodního partnera. Pokud sekretariát ověří, že již jste členem ČHS, vystaví vám na místě průkaz ČHS.

2. poštou – o zaslání průkazu ČHS poštou požádejte sekretariát ČHS prostřednictvím e-mailu (ladislava.homolkova@horosvaz.cz) nebo telefonicky (296 118 347). Sekretariát vám průkaz vystaví a zašle jakmile ověří, že jste členem ČHS a máte uhrazeno kombinované členství. Úhradu kombinovaného členství můžete doložit zasláním dokladu, který jste obdrželi při osobní úhradě kombinovaného členství, nebo počkat, až sekretariát ověří vaši platbu prostřednictvím seznamu plátců, který po ukončení každého měsíce obdrží od našeho obchodního partnera. Podmínkou zaslání průkazu ČHS poštou je, že sekretariát ČHS má k dispozici vaši adresu, na kterou chcete průkaz zaslat; tuto skutečnosti byste si měli ověřit.

Průkazy, které nebyly v průběhu měsíce vyzvednuty osobně nebo jejichž zaslání nebylo domluveno, rozešle sekretariát následující měsíc na základě seznamu o úhradě kombinovaného členství všem, kdo jsou členy ČHS a sekretariát má k dispozici jejich adresy.

Jedná-li se o objednání průkazů ČHS prostřednictvím oddílu, řeší vystavení a předání, popř. zaslání průkazů ČHS předseda oddílu nebo jím pověřená osoba stejným způsobem jako objednání ostatních průkazů ČHS bez kombinovaného členství.

U osob, které dosud nebyly členy ČHS, nebo jim členství skončilo z důvodu neplacení členských příspěvků, je vystavení průkazu ČHS podmíněno vstupem do ČHS, tj. vyplněním přihlášky a uhrazením vstupního poplatku. Více je na www.horosvaz.cz v rubrice Členské příspěvky.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pojištění. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *