Připojištění trvalé invalidity

 Rakouská pojišťovna UNIQA – partner OEAV nabízí i v roce 2012 produkt zaměřený na větší životní zajištění pro případ nehody s následky trvalé invalidity postiženého člena AV (invalidita od 50%). Toto připojištění (UNIQA Unfall Lebensrente) se nevztahuje na smrtelný úraz člena AV.

Jednorázová částka za připojištění na celý rok 2012 činí 205,- Kč nebo 410,- Kč.

Pro připojištění trvalé invalidity platí:
– při úhradě připojištění ve výši 205,- Kč bude každý připojištěný člen OEAV dostávat do konce svého života měsíční odškodné ve výši 364 €
– při úhradě připojištění ve výši 410,- Kč bude každý připojištěný člen OEAV dostávat do konce svého života měsíční odškodné ve výši 728 €
– pro rodinné členství (s dětmi do 15 let) platí zvýhodněný tarif tohoto připojištění ve výši 790,- Kč za rok tj. při úrazu jednoho z členů rodiny s uvedenými následky bude tento postižený člen rodiny dostávat měsíční odškodné ve výši 364 €; při úrazu dítěte do 15 let je vypláceno jednorázové odškodné 72 680,- €. I rodinu lze připojistit na dvojnásobnou částku 1580 Kč – v tomto případě bude člen rodiny dostávat měsíční odškodné ve dvojnásobné výši.
– pobíral-li postižený člen AV měsíční odškodné ve výši 364 € nebo 728 € a dojde-li k úmrtí tohoto postiženého člena OEAV bude uvedené odškodné vypláceno jeho životnímu partnerovi nebo jeho dědicovi po zbytek období, které chybí do 20 let po vzniku nehody

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY PRO NOVÉ ČLENY OD 1.9.2011
U nových členů s členstvím na rok 2012, kteří provedou úhradu členství 2012 v průběhu září, října, listopadu či prosince 2011 je třeba upozornit na tu okolnost, že pokud provedou úhradu připojištění trvalé invalidity současně s úhradou členství 2012, připojištění trvalé invalidity bude platné pouze do 31.12.2011 (členství a s tím související základní pojištění zůstává ale v platnosti do 31.12.2012 resp. do 31.1.2013). Bude-li chtít nový člen využívat výhody připojištění trvalé invalidity i v roce 2012, musí si připojištění uhradit opět v roce 2012.
PLATNOST PŘIPOJIŠTĚNÍ
– toto připojištění platí pro celý svět (včetně České republiky)
– platnost připojištění končí 31. 12. 2012
Toto připojištění si mohou všichni členové OEAV doplatit osobně v centrále OEAV na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, kdykoliv v průběhu roku 2011 nebo 2012. Úhradu připojištění je možné rovněž provést složenkou na uvedenou adresu nebo převodem na účet u Oberbank a.s., Praha 2, nám. I.P.Pavlova č.5, č.ú. 2000003809/8040, jako VS uvádějte vždy číslo vašeho průkazu OEAV (608 – xxxxxx).

TERMÍNY PŘIPOJIŠTĚNÍ
Vzhledem k tomu, že toto připojištění je platné v plném rozsahu až v okamžiku, kdy pojišťovna UNIQA v Innsbrucku od nás na svůj účet obdrží vámi složenou částku, bylo domluveno, že úhrada připojištění bude probíhat v roce 2012 v následujících termínech:

– první polovina roku 2012
3. 1., 16. 1., 6. 2., 20. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 16. 4., 30.4., 14. 5., 4. 6., 18. 6.
– druhá polovina roku 2012
9. 7., 6. 8., 27. 8., 17. 9., 8. 10., 29. 10., 19. 11. a 10. 12.

Tyto termíny znamenají, že ten, kdo provede úhradu připojištění např. k 13. 3. 2012, bude mít toto připojištění aktivní a platné až od termínu úhrady připojištění na účet UNIQA tj. k 19. 3. 2012. Počítejte tedy laskavě s touto termínovou posloupností při úhradě pojištění, která vychází s domluv s pojišťovenskou burzou.

CO NENÍ PŘIPOJIŠTĚNO:
– závody s motorovými vozidly, letecké sporty, závěsné létání, paragliding, aviatika, parašutismus

KDO NEMŮŽE BÝT PŘIPOJIŠTĚN:
– členové OEAV nad 74 let
– osoby trvale pracovně neschopné a osoby s nervovými poruchami, psychicky labilní lidé, osoby s neurologickými problémy

Příspěvek byl publikován v rubrice Pojištění. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *